Exteriér domu

Ten netvoří jen pozemek okolo stavby, ale také vlastně všechny stavební prvky, které nejsou ukryty za obvodovými zdmi. To znamená terasy, balkóny, verandy, zimní zahrady a další podobná zařízení. Jejich základním rysem je, že většinou tvoří prvek v určité výši nad okolním terénem, pokud ne rovnou v patře. To sebou přirozeně nese další otázky, jako je zajištění bezpečnosti pro všechny uživatele domu. Nikdo jistě netouží po pádu z nezabezpečeného balkónu z prvního patra. Stejně nebezpečné však může být smeknutí nohy z okraje verandy třeba jen třicet centimetrů nad trávníkem.

Bezpečnost dříve a nyní

Zatímco dříve byla oblíbená řešení se zábranami proti pádu mramorovými, kamennými, železnými, litinovými, pak v poslední době je jednoznačně hitem skleněné zábradlí https://www.kmkdesign.cz/zabradli-sklenena . Je bezpečné, a navíc dokonale propouští světlo dovnitř.